Anunț amânare licitație

BAROUL BIHOR

C O N S I L I U L

A   N U   N Ţ

În contextul situaţiei exsistente legată de prevenirea răspândirii CORONAVIRUS, vă facem cunoscut faptul că s-a hotărât amânarea licitaţiei programată iniţial pe data de 23 martie 2020 ora 14.00, pentru spaţiul din sediul Baroului aflat la parter, cam.6, până la o dată ce va fi comunicată ulterior.
COMISIA DE LICITAŢIE