Documente și informații

Casa de Asigurări a Avocaților / Informații cote

Consiliul U.N.B.R. a adoptat Hotărârea nr.227/10-11.12.2021 privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A. începând cu 1 ianuarie 2022.

Astfel, începând cu 01.01.2023, pentru avocaţii definitivi:

Venit brut lunar din profesieCota de contributie 2023Cota de contributie 2024
0 – 3.538 lei460 lei  
3.538 – 17.684 lei13% din venitul brut14% din venitul brut
Peste 17.684 lei2.299 lei  

Pentru avocaţii stagiari:

Venit brut lunar din profesieCota de contributie 2023Cota e contributie 2023Cota de contributie 2024
0 – 769 lei100 lei  
769 – 17.684 lei13% din venitul brut14% din venitul brut
Peste 17.684 lei2.299 lei  

Avocații care doresc să achite contribuția in contul Filialei Bihor a C.A.A . din România , o pot face în contul bancar de mai jos

FILIALA Bihor a CAA DIN ROMANIA

CIF -11388820


RO63BRDE050SV03314670500 deschis la BRD ORADEA
Declarația de venit poate fi depuse la adresa de mail filiala.bihor@gmail.com sau baroul.bihor@gmail.com

D E C L A R A Ţ I E

Subsemnatul(a)_______________________________, avînd în vedere disp.art. 322 din Statutul profesiei de avocat şi luînd cunoştinţă şi de art. 19, art. 20, art. 21 alin.1 şi 2 şi art. 23 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, privind cota minimă şi maximă obligatorie, stabilită de UNBR, declar pe proprie răspundere şi sub sancţiunea prevederilor legale susindicate că în luna _______________ anul __ am realizat un venit brut total de lei ______________________.
În aceste conditii, plătesc cota de 12% aplicată veniturilor totale, în sumă de lei __________________.

Data
_____________________

A v o c a t ,
___________________

Hotărâri Consiliu