ANUNT IMPORTANT

IN ATENTIA CANDIDATILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE SESIUNEA OCTOMBRIE 2012
Acte necesare pentru inscrierea la examenul de admitere, conform Regulamentului de examen aprobat prin Hot.04/2011 a Consiliului UNBR, republicata: (actele se depun in 2 exemplare, al doilea exemplar in copie xerox)

 • cerere de inscriere la examen (cerere tip de la Barou)
 • certificat de nastere si de casatorie (daca este cazul), in copie legalizata
 • actul de identitate in copie
 • diploma de licenta in copie legalizata sau adeverinta (in cazul in care diploma a fost obtinuta dupa 1995, se va depune si foaia matricola in copie legalizata)
 • dovada de plata a taxei de inscriere, in original
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile inainte depunerii dosarului de inscriere
 • certificat privind starea de sanatate a candidatului de la medicul de familie
 • certificat psihiatric de la Spitalul de Psihiatrie din Oradea (Spitalul 6)
 • dovada promovarii examenului de definitivare in functia juridica indeplinita anterior (in cazul candidatilor pentru calitatea de avocat definitiv);
 • 2 fotografii tip legitimatie
 • 2 dosare plic