C O N V O C A R E a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din 10 DECEMBRIE 2014

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

10  DECEMBRIE  2014  (MIERCURI ) , ora  15

       Ordinea de zi :

1.      Analiza situaţiei financiare a Baroului.

2.      Cereri şi sesizări.

3.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

4.      Diverse.

Av. Cristian  Domocoş

   Decan,