COMUNICAT

Pentru a răspunde vocației sale de interes general, Uniunea Națională a Barourilor apreciază că se impun măsuri sustenabile, dar care să nu afecteze serviciile organelor profesiei și dreptul avocaților la asigurările sociale. Acestea survin într-un context excepțional ce nu putea fi previzionat și care impune măsuri excepționale pentru următoarele 3 luni.

Aceste măsuri previn efectele restrângerilor care este posibil să intervină în activitatea profesională a avocaților.

După analizarea concluziilor Comisiei de lucru privind evaluarea impactului stării de urgență asupra colegilor avocați, care a preluat propunerile înaintate de avocați, barouri și Casa de Asigurări a Avocaților (CAA) la adresele de mail uniune@unbr.ro sau unbr@unbr.ro, potrivit Comunicatului emis în data de 16.03.2020Comisia Permanentă a decis să înainteze Consiliului UNBR următorul set de propuneri:

1. Pentru toate taxele și contribuțiile datorate de avocați pentru formarea bugetului baroului și a fondurilor Casei de Asigurări a Avocaților (CAA) și ale filialelor, care sunt scadente începând cu data de 16.03.2020, majorările de întârziere se stabilesc la 0%.
2. Se suspendă calcularea majorărilor de întârziere pentru datoriile contributive ale avocaților, acumulate anterior datei de 16.03.2020.
3. Procedurile privind controlul avocaților cu privire la plata taxelor și contribuțiilor prevăzute la pct.1 și 2 se suspendă. Nu se încep proceduri noi.
4. Procedurile privind suspendarea calității de avocat ȋn temeiul art.27 alit.c) din Legea nr.51/1995 se suspendă. Nu vor începe proceduri noi.
5. Pentru toate contribuțiile pe care filialele C.A.A. le datorează potrivit art.13-15 din Legea nr.72/2016, care sunt scadente, începând cu 16.03.2020, majorările de întârziere se stabilesc la 0%.
6. Se suspendă calcularea majorărilor de întârziere pentru datoriile filialelor față de C.A.A., acumulate anterior datei de 16.03.2020. Calculul acestora se va relua de la data menționată în hotărârea care se va adopta de Consiliul U.N.B.R.
7. Stabilirea unei proceduri unice (simple) privind obținerea indemnizației pentru pierderea temporară a capacității de muncă.

Perioada propusă pentru aplicarea măsurilor prevăzute la alin.(1) pct.1-6 este de 3 luni începând cu data de 16.03.2020, data  declarării stării de urgență.

Măsurile prevăzute la pct.1 și 2 se vor lua pe baza cererii avocatului care va indica pe propria răspundere și cuantumul veniturilor profesionale.

După încetarea măsurilor economice cu caracter excepțional prevăzute la alin. (1) pct.1-6, regularizarea plăților se va realiza ȋn mod eșalonat.

Procedurile necesare pentru implementarea măsurilor prevăzute la alin. (1), inclusiv  perioada și modalitatea de regularizare prevăzută la alin.(4), respectiv formatul cererii menționate anterior se va adopta de către Consiliul UNBR, odată cu aprobarea propunerilor Comisiei Permanente.

Av. dr. Traian Briciu
Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România