Convocare ședință 27 IULIE 2020

D E C A N U L BAROULUI BIHOR

Domnul Av. Adrian STANCU

 în temeiul art.56 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată,  dispun

C O N V O C A R EA

Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din data

27 IULIE 2020 (LUNI), ora  15.00

care va avea următoarea ordine de zi : I. Reconvocarea Adunării Generale Ordinare a membrilor Baroului Bihor  cu respectarea dispozițiilor  art.54 indice 1 din Legea nr.51/1995 care permite consiliului baroului să hotărască ca votul să se desfășoare prin mijloace electronice, cu următoarea ordine de zi :    1. Raportul de activitate al Decanului şi al Consiliului Baroului, pe anul 2019.    2. Raportul comisiei de cenzori.    3. Prezentarea proiectului de buget pentru exerciţiul financiar 2020.    4. Descǎrcarea de gestiune a Consiliului Baroului pentru anul fiscal 2019, pe baza raportului cenzorilor.    4. Alegerea delegaților Baroului Bihor  la Congresul avocaţilor.    5. Diverse.II. Analizarea oportunității renegocierii/rezilierii contractului cu societatea care administrează site-ul Baroului Bihor.III. Organizarea procedurii de lucru la nivelul baroului pentru  înscrierea candidaților la examenul de primire în profesia de avocat care se va desfășura la București  în data de 20.09.2020 având în vedere că în perioada 21 august 2020 – 28 august 2020 barourile trebuie să verifice dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.IV. Cereri și sesizări. V. Diverse.Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.

Decan,

Av. Adrian Stancu

Documente anunț:

Convocare 27 iulie 2020