Convocare sedinta consiliu 10 aprilie 2013

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

10 aprilie  2013  MIERCURI ) , ora  15

                         Ordinea de zi :

1.      Informare privind lucrările Consiliului UNBR şi ale Congresului Avocaţilor, desfăşurate la Bucureşti, în intervalul 28 – 30 martie 2013.

2.      Analiza oportunităţii aplicării prevederilor art. 28  lit. b din Legea 51/1995 şi art. 49 lit. b din Statutul profesiei de avocat.

3.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

4.      Cereri  şi sesizări.

5.      Diverse.

Decan,

Av. Cristian  Domocoş