Convocare sedinta extraordinara 18 august 2014

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa extraordinară din

18 AUGUST  2014  (LUNI ) , ora  15

       Ordinea de zi :

1.      Verificarea şi validarea dosarelor candidaţilor pentru examenul de admitere, sesiunea septembrie 2014.

2.      Probleme curente.

Decan,

Av. Cristian  Domocoş