Convocare sedinta ordinara 15 ianuarie 2014

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

15 IANUARIE  2014  MIERCURI ) , ora  15

            Ordinea de zi :

1.      Informare privind lucrările Consiliului UNBR, desfăşurate la Bucureşti, în intervalul 14 – 15 decembrie 2013.

2.      Aprobarea emiterii deciziilor de dobîndire a titlului profesional de avocat definitiv, pentru avocaţii stagiari care au susţinut examenul de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea noiembrie – decembrie 2013.

3.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

4.       Cereri  şi sesizări.

5.       Analiza situaţiei financiare a Baroului.

6.      Diverse.

Decan,

Av. Cristian Domocoş