Convocare sedinta ordinara 19 iunie 2013

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

19 iunie  2013  MIERCURI ) , ora  15

            Ordinea de zi :

1.      Analiza evoluţiei pieţii avocaturii clandestine pe raza Tribunalului Bihor.

2.      Probleme de ordin administrativ.

3.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

4.       Cereri  şi sesizări.

5.       Analiza situaţiei financiare a Baroului.

6.      Diverse.

Decan,

Av. Cristian  Domocoş