Convocare sedinta ordinara 26 iunie 2014

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

26 IUNIE  2014  (JOI ) , ora  15

Ordinea de zi :

1.      Cereri şi sesizări.

2.      Situatia dosarelor candidatilor pentru examenul de admitere, sesiunea septembrie 2014.

3.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

4.      Probleme de ordin administrativ pe perioada vacantei judecatoresti..

5.      Diverse.

Decan,

Av. Cristian  Domocoş