Convocare sedinta ordinara 29 mai 2014

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

29 MAI  2014  (JOI ) , ora  15

       Ordinea de zi :

1.      Informare privind lucrările şedinţei Consiliului UNBR, desfăşurată la Bucureşti, în intervalul 24 – 25 mai 2014.

2.      Cereri şi sesizări.

3.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

4.      Analiza situaţiei financiare a Baroului.

5.      Probleme administrative.

6.      Diverse.

Decan,

Av. Cristian  Domocoş