Convocare sedinta ordinara Consiliu 22 IUNIE 2016

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

22 IUNIE 2016  (MIERCURI ) , ora  15

Ordinea de zi :

1.      Continuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

2.      Reglementarea unor aspecte de procedură privind desfăşurarea şedinţelor de Consiliu.

3.      Probleme de ordin administrativ.

4.      Cereri diverse.

5.      Sesizări.

6.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

7.      Diverse.

Decan,

Av. Cristian  Domocoş