Convocare sedinta ordinara Consiliu 6 IULIE 2016

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

6 IULIE 2016  (MIERCURI ) , ora  14

Ordinea de zi :

1.      Informarea Consiliului Baroului cu privire la întîlnirea de lucru avută de delegaţia Baroului Bihor cu conducerile instanţelor orădene.

2.      Analiza procedurii prealabile depuse de domnii consilieri Mircea Ursuţa şi Adrian Stancu.

3.      Reluarea procedurii de aprobare sau respingere a propunerii decanului Baroului Bihor, de modificare a cuantumului cotei de contribuţie datorate Baroului Bihor de către membrii acestuia (doar în caz de revocare a Hotărîrii nr. 24/07.06.2016)

4.      Cereri şi sesizări.

5.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

6.      Diverse.

Decan,

Av. Cristian  Domocoş