Convocare şedinţa ordinară din 30 IUNIE 2015

BAROUL BIHOR
D E C A N U L

C O N V O C A R E
a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

30 IUNIE 2015 ( MARŢI ), ora 15

        Ordinea de zi :
  1. Informare privind lucrările Congresului Avocaţilor şi ale Consiliului UNBR, desfăşurate la Bucureşti, în intervalul 5 – 7 iunie 2015.
  2. Derularea, în baza art. 278 din Statutul profesiei de avocat, a unor proceduri de verificare.
  3. Verificare caz de nedemnitate profesională, în condiţiile art. 14 din Legea 51/1995 şi art. 26 din Statutul profesiei de avocat.
  4. Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.
  5. Cereri şi sesizări.
  6. Diverse.

Decan,

Av. Cristian Domocoş