IN ATENTIA CANDIDATILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE SESIUNEA MARTIE 2019

◘ Hotarirea nr. 3 din 4 februarie 2019 a Consiliului Baroului Bihor, cuprinzind rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor de primire în profesia de avocat, a candidatilor care au depus la Baroul Bihor cereri de participare la examenul de primire in profesia de avocat, sesiunea  MARTIE 2019;

◘ Proces verbal de afisare a Hotaririi nr. 3/04.02.2019.

Documente anunt
Proces verbal examen martie 2019_325.doc