IN ATENTIA MEMBRILOR BAROULUI BIHOR

Se convoaca adunarea generala ordinara a Baroului Bihor si a Filialei Bihor a C.A.A., pentru data de 27 FEBRUARIE 2013, ORA 14, in sala de sedinte a Baroului Bihor

Documente anunt
  1. convocare_barou_27.02.13_87.doc
  2. convocare_caa_27_87.02.13.doc