IN ATENTIA MEMBRILOR BAROULUI BIHOR

Se convoaca adunarea generala ordinara a Baroului Bihor si a Filialei Bihor a C.A.A., pentru data de 21 MARTIE 2012, ORA 15, in sala de sedinte a Baroului Bihor. Click aici pentru mai multe detalii.