Lista participantilor la examenul de primire in profesia de avocat

16.09.2011

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL BIHOR

Oradea, str. George Enescu nr. 1

H O T A R I R E A NR. 15

Adoptata de Consiliul Baroului Bihor in sedinta din

15 septembrie 2011

          Consiliul Baroului Bihor, intrunit in sedinta din 15 septembrie 2011,

          In conformitate cu dispozitiile art.7 alin. 9 si 10 din Hotararea nr. 4/08.07.2011 a Consiliului U.N.B.R, a procedat la verificarea indeplinirii conditiilor de primire in profesie a urmatorilor candidati care au depus la Baroul Bihor cereri de participare la examenul de primire in profesia de avocat, sesiunea OCTOMBRIE 2011;

          I. Candidatii inscrisi pentru obtinerea calitatii de avocat stagiar

Nr. crt.Numele si prenumele candidatului
1.Bitea Cosmina
2.Bobsea Diana-Florina
3.Bogdan Ciprian-Ionut
4.Bolos Crina-Adriana
5.Bradea Dumitru-Vlad
6.Buboi Dana-Florica
7.Burunsus Alexandru
8.Ceausu Ioana-Alexandra
9.Chilintan Laurean
10.Chira Dana-Carmen
11.Cighir Bogdan-Alexandru
12.Ciora Ioana-Nicoleta
13.Clop Gianina-Nicoleta
14.Cosman Andreea-Ramona
15.Costing Florin-Alin
16.Crainic Alexandra
17.Cristea Paul-Cristian
18.Curpas Camelia-Nicoleta
19.Diaconu Mihaela-Carmen
20.Drimbau Ioan
21.Enache Alexandra-Alina
22.Feflea Ruxandra-Ioana
23.Fillip Meda-Denisa
24.Florut Andreea-Diana
25.Fraiu Flaviu
26.Hodorog Cristian
27.Geczi Ligia-Eugenia
28.Ghender Cristiana-Alexandra
29.Glava Andreea-Lucia
30.Hurban Vasile-Adrian
31.Indrei Cristian-Mihai
32.Kadar Hunor
33.Lascau Ioana-Patricia
34.Lenghel Raluca-Ioana
35.Lörincz Alexandru-Ludovic
36.Lung Adina
37.Mara Corina
38.Matea Daniela-Florica
39.Matea Dumitru-Remus
40.Meze Amalia
41.Mihaileanu Daniela
42.Moraru Gabriel
43.Olah Iosif Paul
44.Onita Diana-Maria
45Pantea Alina-Nicoleta
46Pascu Radu
47Patrone Nicoleta-Sanda
48Pinta Diana-Alice
49Plesa Ramona-Ilona
50Pop Claudiu-Valentin
51Pop Daniela-Georgeta
52Pop Marius-Vlad
53Prak Denisa-Maria
54Rat Paul-Cristian
55Rengle Bianca-Ioana
56Rigou Teodora-Anca
57Sala Simina
58Tarau Dafin-Andrei
59Tincau Denisa-Nicoleta
60Toma Carmen-Maria
61Török Eva
62Zaharia Sergiu

          II. Candidatii care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice (inscrisi pentru obtinerea calitatii de avocat definitiv)

Nr. crt.Numele si prenumele candidatului
1.Doba Nicolae
2.Hoblea Florian
3.Gherman Natalia-Monica-Laura
4.Goina Nicoleta-Maria
5.Popa Mihaiela-Teodora
6.Teaha Octavian-Cosmin

          Luind in considerare referatul consilierului-raportor privind indeplinirea conditiilor de primire in profesie a susnumitilor;

          Se constata ca sint indeplinite conditiile prevazute de Legea nr. 51/1995, Statutul profesiei de avocat si de Hotarirea nr. 4/08.07.2011 a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, prin care a fost adoptat Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat , sesiunea octombrie 2011.

          In temeiul art. 56 lit. e) din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL BAROULUI BIHOR

H O T A R A S T E :

          Art.1. Se valideaza rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor de primire in profesia de avocat prevazute de Legea nr.51/1995 si Statutul profesiei de avocat si avizeaza participarea candidatilor nominalizati mai sus, la examenul de primire in profesia de avocat, sesiunea OCTOMBRIE 2011.

          Art. 2. Prezenta hotarire se va afisa pe site si la afisierul Baroului Bihor.

          Decan,

          Av. Cristian Domocos,