Reconvocare sedinta consiliu

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

R E C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

7 IUNIE 2016  (MARŢI ) , ora  15

Ordinea de zi :

1.      Informare privind lucrările  şedinţei Consiliului UNBR, desfăşurate la Bucureşti, în intervalul 4 – 5 iunie 2016.

2.      Continuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

3.      Declanşarea unor demersuri administrative pentru îmbunătăţirea condiţiilor de exercitare a profesiei de avocat în Palatul Justiţiei.

4.      Analiza unor propuneri de politică fiscală, înaintate de decanul Baroului.

5.      Probleme de ordin administrativ.

6.      Cereri diverse.

7.      Sesizări.

8.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

9.      Diverse.

Decan,

Av. Cristian  Domocoş