Sedinta Consiliu 11 ianuarie 2017, ora 15

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

11 IANUARIE 2017  MIERCURI ), ora  15

     Ordinea de zi :

1.      Aprobarea emiterii deciziilor de dobîndire a titlului profesional de avocat definitiv, pentru avocaţii stagiari care au susţinut examenul de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea noiembrie – decembrie 2016.

2.      Soluţionarea cererilor de înfiinţare a formelor de exercitare ale profesiei de avocat, de către avocaţii care au dobîndit titlul profesional de avocat definitive.

3.      Soluţionarea unor cereri de avizare privind conţinutul şi modul de prezentare a adreselor de Internet folosite de formele de exercitare ale profesiei de avocat.

4.      Probleme administrative.

5.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

6.      Cereri  şi sesizări.

7.      Diverse.

Decan,

Av. Cristian  Domocoş