Sedinta consiliu 12 decembrie 2018

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

12 DECEMBRIE 2018MIERCURI), ora 15

Ordinea de zi :

  1. Informare privind lucrările şedinţei Consiliului UNBR, desfăşurate la Bucureşti, în intervalul 7-8 decembrie 2018.
  2. Emiterea deciziilor privind obţinerea titlului profesional de avocat definitiv, pentru avocaţii stagiari care au susţinut examenul de definitivat, sesiunea noiembrie-decembie 2018.
  3. Cereri şi sesizări.
  4. Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membri Baroului.
  5. Diverse.

Decan,

Av. Cristian Domocoş