Şedinţă consiliu 14 ianuarie 2015

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

14 IANUARIE  2015  MIERCURI ) , ora  15

            Ordinea de zi :

1.      Informare privind lucrările Consiliului UNBR, desfăşurate la Bucureşti, în intervalul 13 – 14 decembrie 2014.

2.      Aprobarea emiterii deciziilor de dobîndire a titlului profesional de avocat definitiv, pentru avocaţii stagiari care au susţinut examenul de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea noiembrie – decembrie 2014.

3.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

4.      Cereri  şi sesizări.

5.      Adoptarea Regulamentului adunării generale elective.

6.      Probleme organizatorice.

7.      Diverse

Decan,

Av. Cristian Domocoş