Sedinta consiliu 16 septembrie

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

16  SEPTEMBRIE  2014  (MARŢI ) , ora  15

Ordinea de zi :

1.      Informare privind lucrările şedinţei Consiliului UNBR, desfăşurată la Constanţa, în intervalul 6 – 7 septembrie 2014.

2.      Probleme de gestiune administrativă.

3.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

4.      Cereri şi sesizări.

5.      Diverse.

     Decan,

Av. Cristian  Domocoş