Sedinta consiliu 22 octombrie 2015

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

22 octombrie  2015  JOI ), ora  15

            Ordinea de zi :

1.      Depunerea jurǎmîntului de cǎtre candidaţii care au promovat examenul de admitere în profesie, sesiunea septembrie 2015.

2.      Derularea, în baza art. 278 din Statutul profesiei de avocat, a unor proceduri de verificare.

3.      Verificare caz de nedemnitate profesională, în condiţiile art. 14   din Legea 51/1995 şi art. 26 din Statutul profesiei de avocat.

4.      Soluţionarea unor cereri de avizare a conţinutului şi formei unor site-uri folosite de formele de exercitare a profesiei de avocat.

5.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

6.      Cereri  şi sesizări.

7.      Diverse.

Decan,

Av. Cristian  Domocoş