Sedinta consiliu 25 Martie 2015

BAROUL BIHOR
D E C A N U L

C O N V O C A R E
a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

25 MARTIE 2015 ( MIERCURI ) , ora 15

        Ordinea de zi :
  1. Informare privind lucrările Consiliului UNBR, desfăşurate la Bucureşti, în intervalul 7 – 8 martie 2015.
  2. Analiza situaţiei financiare a Baroului.
  3. Analizarea modului de respectare a dispoziţiilor statutare cu privire la publicitatea formelor de exercitare ale profesiei de avocat pe raza Baroului Bihor.
  4. Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.
  5. Cereri şi sesizări.
  6. Diverse. Decan,

Av. Cristian Domocoş