Ședință consiliu 26 februarie 2020, ora 15

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

26 FEBRUARIE 2020  2020  ( MIERCURI ), ora  15

Ordinea de zi :

  1. Convocarea adunării generale ordinare a Baroului Bihor.
  2. Analizarea modului de organizare şi funcţionare al biroului de asistenţă juridică de pe raza Judecătoriei Aleşd.
  3. Cereri şi sesizări.
  4. Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.
  5. Diverse.

Decan,

Av. Adrian Stancu