Sedinta consiliu 26 septembrie 2017

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa extraordinară din

26 SEPTEMBRIE  2017  MARŢI ), ora  15

      Ordinea de zi :

1.      Informare privind lucrările  şedinţei Consiliului UNBR, desfăşurate la Bucureşti, în intervalul 26 – 27 august 2017.

2.      Probleme administrative.

3.      Cereri şi sesizări.

4.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

5.      Diverse.

Decan,

Av. Cristian  Domocoş