Sedinta consiliu 27 februarie 2017

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

27  FEBRUARIE  2017  LUNI ) , ora  15

            Ordinea de zi :

1.      Informare privind lucrările  şedinţei Consiliului UNBR, desfăşurate la Bucureşti, în intervalul 18 – 19 februarie 2017.

2.      Adoptarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, în vederea supunerii spre aprobarea adunării generale ordinare.

3.      Adoptarea  raportului de activitate a Decanului şi a Consiliului, de gestiune curentă şi de gestionare a patrimoniului Baroului pentru anul 2016, care urmează a fi prezentat adunării generale ordinare.

4.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

5.       Cereri  şi sesizări.

6.      Diverse.

Decan,

Av. Cristian  Domocoş