Sedinta consiliu 27 noiembrie 2017

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

27 NOIEMBRIE 2017  LUNI ), ora  15

     Ordinea de zi :

  1. Probleme administrative şi de gestiune.
  2. Probleme sociale.
  3. Adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului de asistenţă juridică.
  4. Cereri şi sesizări.
  5. Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.
  6. Diverse.

Decan,

Av. Cristian  Domocoş