Sedinta consiliu 28 februarie 2018, ora 15

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

28 FEBRUARIE  2018  ( MIERCURI ) , ora  15

            Ordinea de zi :

  1. Informare privind lucrările  şedinţei Consiliului UNBR, desfăşurate la Sinaia, în intervalul 16 – 17 februarie 2018.
  2. Adoptarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, în vederea supunerii spre aprobarea adunării generale ordinare.
  3. Adoptarea  raportului de activitate a Decanului şi a Consiliului, de gestiune curentă şi de gestionare a patrimoniului Baroului pentru anul 2017, care urmează a fi prezentat adunării generale ordinare.
  4. Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.
  5. Cereri  şi sesizări.
  6. Diverse.

Decan,

Av. Cristian  Domocoş