Sedinta consiliu 28 martie 2018, ora 15

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

28 MARTIE 2018  MIERCURI ), ora  15

     Ordinea de zi :

  1. Probleme administrative.
  2. Cereri şi sesizări.
  3. Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.
  4. Diverse.

Decan,

Av. Cristian  Domocoş