Ședința consiliu 29 ianuarie 2020, ora 15

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

29 IANUARIE 2020 ( MIERCURI) , ora 15

Ordinea de zi :

  1. Informare privind conferinţa de pregătire profesională, care a avut loc în data de 18 ianuarie 2020.
  2. Depunerea jurǎmîntului de cǎtre o candidată care a promovat examenul de admitere în profesie, sesiunea august 2019.
  3. Analizarea modului de organizare şi funcţionare al biroului de asistenţă juridică de pe raza Judecătoriei Aleşd.
  4. Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.
  5. Cereri şi sesizări.
  6. Diverse.

Decan,

Av. Adrian Stancu