Sedinta consiliu 30 IANUARIE 2019

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

30 IANUARIE 2019MIERCURI), ora 15

Ordinea de zi :

  1. Depunerea jurǎmîntului de cǎtre candidata care a promovat examenul de admitere în profesie, sesiunea august 2018.
  1. Verificarea şi validarea dosarelor candidaţilor pentru examenul de admitere, sesiunea martie 2019.
  2. Soluţionarea unei cereri de transfer.
  3. Cereri şi sesizări.
  4. Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.
  5. Diverse.

Decan,

Av. Cristian Domocoş