Sedinta consiliu 31 ianuarie 2018, ora 15

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

31 IANUARIE 2018  MIERCURI ), ora  15

     Ordinea de zi :

1.      Propunere privind convocarea adunării generale ordinare.

2.      Probleme administrative.

3.      Cereri şi sesizări.

4.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

5.      Diverse.

Decan,

Av. Cristian  Domocoş