Sedinta ordinara 16 decembrie 2015

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

16  DECEMBRIE  2015  (MIERCURI ) , ora  15

Ordinea de zi :

1.      Informare privind lucrările şedinţei Consiliului UNBR, desfăşurate la Bucureşti, în intervalul 11 – 12 decembrie 2015.

2.      Cereri şi sesizări.

3.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

4.      Probleme administrative

5.      Diverse.

  Decan,

Av. Cristian  Domocoş