Sedinta ordinara 19 APRILIE 2016

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

19 APRILIE 2016 (MARŢI ) , ora 15

Ordinea de zi :

  1. Efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile, cu ascultarea avocatului în cauză.
  2. Analizarea unei cereri de transfer.
  3. Cereri diverse.
  4. Sesizări.
  5. Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii
  6. Diverse.

Baroului.

Decan,

Av. Cristian Domocoş