Sedinta ordinara 20 ianuarie 2016

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

20 IANUARIE 2016  MIERCURI ), ora  15

            Ordinea de zi :

1.      Verificare caz de nedemnitate profesională, în condiţiile art. 14   din Legea 51/1995 şi art. 26 din Statutul profesiei de avocat.

2.      Propunere privind convocarea adunării generale ordinare.

3.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

4.      Cereri  şi sesizări.

5.      Diverse.

  Decan,

Av. Cristian  Domocoş