Sedinta ordinara 25 noiembrie 2015

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

25  NOIEMBRIE  2015  (MIERCURI ) , ora  15

Ordinea de zi :

1.      Informare prezentată de domnul consilier Stancu Adrian, cu privire la lucrările grupului consultativ al Consiliului UNBR.

2.      Analizarea cuantumului chiriilor percepute pentru spaţiile cu destinaţie de birouri din clǎdirea Baroului Bihor, în conformitate cu Hotărîrea Consiliului Baroului  Bihor nr. 25/17.11.2013.

3.      Probleme administrative.

4.      Cereri şi sesizări.

5.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

6.      Diverse.

Decan,

Av. Cristian  Domocoş