Sedinta ordinara 25 octombrie

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

25 OCTOMBRIE 2017  MIERCURI ), ora  15

     Ordinea de zi :

1.      Depunerea jurǎmîntului de cǎtre candidaţii care au promovat examenul de admitere în profesie, sesiunea septembrie 2017.

2.      Probleme administrative.

3.      Cereri şi sesizări.

4.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

5.      Diverse.

Decan,

Av. Cristian  Domocoş