Sedinta ordinara 26 octombrie 2016

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

26 OCTOMRIE 2016  MIERCURI ), ora  15

     Ordinea de zi :

  1. Analiza situaţiei de nedemnitate profesională, în condiţiile art. 14   din Legea 51/1995 şi art. 26 din Statutul profesiei de avocat.
  2. Analiza incidenţei reglementărilor profesiei de avocat asupra publicităţii formelor de exercitare a profesiei de avocat, prin intermediul reţelelor de socializare.
  3. Soluţionarea unor cereri de avizare privind conţinutul şi modul de prezentare a adreselor de Internet folosite de formele de exercitare a profesiei de avocat.
  4. Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.
  5. Cereri  şi sesizări.
  6. Diverse.

Decan,

Av. Cristian  Domocoş