Sedinta ordinara 29 martie 2017

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

29  MARTIE  2017  (MIERCURI ) , ora  15

Ordinea de zi :

1.      Informare privind lucrările  Congresului Avocaţilor şi ale Consiliului UNBR, desfăşurate la Bucureşti, în intervalul 22 – 26 martie 2017.

2.      Probleme administrative.

3.      Cereri şi sesizări.

4.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

5.      Diverse.

Decan,

Av. Cristian  Domocoş