Sedinta ordinara 30 MARTIE 2016

BAROUL BIHOR
D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

30 MARTIE 2016 (MIERCURI ) , ora 15

Ordinea de zi :

  1. Informare privind lucrările Congresului Avocaţilor şi ale Consiliului UNBR, desfăşurate la Bucureşti, în intervalul 24 – 26 martie 2016.
  2. Cereri şi sesizări.
  3. Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.
  4. Probleme administrative.
  5. Diverse.

Decan,

Av. Cristian Domocoş