Sedinta ordinara Consiliu 14 decembrie 2016

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

14 DECEMBRIE 2016  MIERCURI ), ora  15

     Ordinea de zi :

1.      Analiza unor materiale supuse atenţiei Consiliului.

2.      Soluţionarea unor cereri de avizare privind conţinutul şi modul de prezentare a adreselor de Internet folosite de formele de exercitare a profesiei de avocat.

3.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

4.      Cereri  şi sesizări.

5.      Probleme administrative şi financiare.

6.      Diverse.

Decan,

Av. Cristian  Domocoş