Sedinta ordinara Consiliu 14 noiembrie 2016

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

14 NOIEMBRIE 2016  LUNI ), ora  15

     Ordinea de zi :

1.      Depunerea jurǎmîntului de cǎtre candidaţii care au promovat examenul de admitere în profesie, sesiunea septembrie 2016.

2.      Probleme administrative.

3.      Probleme sociale.

4.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

5.      Cereri  şi sesizări.

6.      Diverse.

   Decan,

Av. Cristian  Domocoş