Sedinta ordinara de consiliu 31 octombrie 2018

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

31 OCTOMBRIE 2018MIERCURI), ora 15

Ordinea de zi :

  1. Depunerea jurǎmîntului de cǎtre candidaţii care au promovat examenul de admitere în profesie, sesiunea august 2018.
  2. Informare privind organizarea şi funcţionarea Casei de Asigurări a Avocaţilor – prezentată de preşedintele Filialei Bihor a CAA.
  3. Soluţionarea unor cereri
  4. Sesizări.
  5. Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.
  6. Diverse.

Decan,

Av. Cristian Domocoş