Anunț privind conturile în care se pot achita taxele și cotele lunare

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

BAROUL BIHOR

 cu sediul în Oradea, str.George Enescu, nr.1 județul Bihor, 

          CIF 16071369,  cont RO95BRDE050SV03241280500

deschis la BRD SA Oradea,Tel/Fax: 0259/411799, 

email: baroul.bihor@gmail.com 

      ANUNȚ 

            În atenția membrilor Baroului Bihor!

Dragi colegi, vă informez că pentru plata taxelor și cotelor dumneavoastră lunare puteți să utilizați următoarele conturi bancare:

1) BAROUL BIHOR (pentru taxe fixe UNBR și Baroul Bihor), CIF : 16071369

RO95BRDE050SV03241280500 – deschis la BRD SA Oradea

Taxele pe care membrii Baroului Bihor trebuie să le plătească lunar sunt în cuantum total de:

-90  lei/lună avocații definitivi (70 taxa Baroul Bihor, 15 lei taxa UNBR și 5 lei fond de solidaritate);

-65 lei/lună avocații stagiari (50 taxa Baroul Bihor, 10 lei taxa UNBR și 5 lei fond de solidaritate);

2)FILIALA BIHOR C.A.A. (pt. cota Casei de Asigurări a Avocaților)

CIF : 11388820

RO63BRDE050SV03314670500 – deschis la BRD SA Oradea

Cotele pe care trebuie să le plătiți  vi le puteți calcula dumneavoastră și sunt în cuantum de 11% din încasări dar nu mai mult de 1452 lei pe lună, aceasta fiind contribuția maximă pentru toți avocații.

Contribuția minimă în cazul avocaților definitivi este în cuantum de 300 lei și se aplică pentru veniturile de maxim 2727 lei.

Contribuția minimă în cazul avocaților stagiari este în cuanrtum de 80 lei și se aplică pentru veniturile de maxim 730 lei.

Declarația privind veniturile obținute  o completați și o puteți  trimite prin mail la barou pe adresa: baroul.bihor@gmail.com.

Vă mulțumesc,

Decanul Baroului Bihor 

Av.Adrian STANCU