Hotarirea nr. 11/10.06.2011

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONGRESUL AVOCATILOR
BUCURESTI, 10-11 IUNIE 2011

HOTARAREA NR. 11

privind constituirea Fondului de Solidaritate al Avocatilor

Congresul Avocatilor intrunit la 10 iunie 2011 in Bucuresti,

Constituit in conformitate cu dispozitiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata,

HOTARASTE:

  1. Se aproba constituirea Fondului de Solidaritate al Avocatilor, fond distinct de sistemul Casei de Asigurari a Avocatilor, care va functiona sub autoritatea barourilor, prin Consiliul U.N.B.R.
  2. Fondul de Solidaritate al Avocatilor va fi utilizat in vederea acordarii de ajutoare exceptionale, pentru cazuri medicale grave, avocatilor sau membrilor de familie aflati in intretinerea nemijlocita a acestora.
  3. Fondul de Solidaritate al Avocatilor va fi alimentat prin contributia lunara a tuturor avocatilor cu drept de exercitare a profesiei. Cuantumul contributiei lunare individuale este de 5 (cinci) RON.
  4. Se mandateaza Consiliul U.N.B.R., Comisia Permanenta a U.N.B.R. si Presedintele U.N.B.R. in vederea organizarii, prin consultare cu barourile, a unui sistem adecvat de administrare si functionare a Fondului de Solidaritate a Avocatilor precum si de colectare a contributiilor la acesta.
  5. Prezenta Hotarare se afiseaza pe pagina web a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (www.unbr.ro) si se comunica prin e-mail barourilor, care vor asigura comunicarea hotararii catre membrii barourilor.

pentru Prezidiul Congresului
P R E S E D I N T E U.N.B.R. ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA