Hotarirea nr. 13/10.06.2011

Va invederam ca proiectul este supus dezbaterii publice, oricare avocat avind posibilitatea ca prin intermediul Baroului sa prezinte initiative sau puncte de vedere, legate de proiectul de modificare sau completare al Statutului CAA

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONGRESUL AVOCATILOR
BUCURESTI, 10 – 11 IUNIE 2011

HOTARAREA NR. 13

privind sistemul propriu de asigurari sociale a avocatilor.

In conformitate cu dispozitiile art. 63 alin. (3) si art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011 astfel cum a fost modificata prin OUG nr. 10/2011 privind modifi­carea si completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 113 din 14 februarie 2011,
Congresul avocatilor,


HOTARASTE:

Art. 1. Se mandateaza Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania pentru continuarea lucrarilor de redactare a proiectului de modificare si completare a Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor.

Art. 2. Se adopta tezele principale ale acestui proiect, dupa cum urmeaza:
(1) Sistemul propriu de asigurarii sociale pentru avocati este organizat si functioneaza pe baza urmatoarelor principii:
a) principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine statatoare a sistemului, conform legii;
b) principiul interesului public, conform caruia dreptul la pensie si la asigurari sociale este un drept constitutional, ocrotit si promovat de lege in scopul realizarii protectiei sociale;
c) principiul solidaritatii intre avocati, care au drepturi si obligatii reciproce pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea riscurilor sociale prevazute de Lege si Statut;
d) principiul obligativitatii, conform caruia toti avocatii participa fara exceptii la sistem, drepturile de asigurari sociale exercitandu-se corelativ cu indeplinirea obligatiilor;
e) principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurarii sociale se constituie pe baza contributiei obligatorii a fiecarui avocat, iar drepturile de pensii si asigurari sociale se cuvin pe baza acestei contributii;
f) principiul nediscriminarii care asigura participantilor la sistem un tratament egal intre persoane aflate in aceeasi situatie juridica in ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de Lege si Statut;
g) principiul specializarii contributiilor si fondurilor, potrivit caruia contributiile la sistem si prestatiile generate de acesta trebuie sa se regaseasca distinct in fondul de pensii si in fondul destinat altor asigurari sociale;
h) principiul descentralizarii flexibile care asigura dezvoltarea si administrarea eficienta a patrimoniului sistemului cu protectia integritatii acestuia prin C.A.A. si dezmembramintele care se infiinteaza si functioneaza pe langa fiecare barou;
i) principiul repartitiei echitabile, pe baza caruia fondurile de pensii si fondurile pentru alte asigurari sociale se redistribuie pentru plata obligatiilor ce revin sistemului, conform legii si prezentului statut.
(2) Necesitatea debirocratizarii sistemului prin suprimarea paralelismelor si in acest sens:
a) desfiintarea adunarii generale a filialei, hotararile privind sistemul de pensii si asigurari sociale urmand a se lua in adunarile generale ale barourilor la care, pe langa avocatii cu drept de exercitare a profesiei vor participa si ceilalti membri ai sistemului;
b) consiliul de conducere al filialei va fi numit de Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari a Avocatilor la propunerea consiliului baroului;
c) definirea naturii si competentelor entitatilor descentralizate ale sistemului, raporturile dintre acestea precum si raporturile acestora cu UNBR, Casa de Asigurari a Avocatilor si barourile;
d) analiza impactului reglementarii posibilitatii existentei unor forme asociative ale entitatilor descentralizate ale sistemului.
(3) Necesitatea armonizarii sistemului de pensii si asigurari sociale al avocatilor cu actele comunitare si a compatibilizarii acestui sistem cu sistemul public intern.
(4) Posibilitatea constituirii fondurilor facultative de pensii pe baze optionale.
(5) Evaluarea si actuarizarea periodica a sistemului de pensii si asigurari sociale si fundamentarea oricarei decizii de politica generala si strategie pe concluziile acestor analize.

Art. 3. – Prezenta Hotarare se afiseaza pe pagina web a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (www.unbr.ro) si a Casei de Asigurari a Avocatilor (www.caav.ro) si se comunica prin e-mail barourilor si Casei de Asigurari a Avocatilor.
Consiliul Casei de Asigurari a Avocatilor va asigura comunicarea hotararii catre filialele C.A.A.
 

pentru Prezidiul Congresului

P R E S E D I N T E U.N.B.R. ,
Av. dr. Gheorghe Florea