Hotarirea Consiliului Baroului Bihor nr. 11/15.06.2011

BAROUL BIHOR

O R A D E A
C O N S I L I U L

H O T A R I R E A NR. 11
din 15 iunie 2011

Consiliul Baroului Bihor, intrunit in sedinta ordinara din 15 iunie 2011, luind in discutie necesitatea transformarii compartimentului de activitate “disciplinar si avocatura clandestina” in doua compartimente distincte, deoarece trebuie acutizata lupta impotriva avocaturii clandestine,

H O T A R A S T E :

Art. 1. Reorganizarea compartimentelor de activitate ale Consiliului :

Nr.
crt.
Denumirea compartimentului
de activitate
Consilieri
responsabili
1.Pregatire si formare profesionalaAv. Ursuta Mircea
2.Relatii cu ceilalti participanti la actul de justitieAv. Golea Mircea
Av. Formittag Sebastian
3.Administrativ. Legalitatea dosarelorAv. Domocos Corina
4.Asistenta judiciaraAv. Marinau Florin
Av. Doseanu Razvan
5.DisciplinarAv. Cocaina Mirela
Av. Miu Piroska
6.Avocatura clandestinaAv. Chisalita Lucian
Av. Nastea Alin

Decan,
Av. Cristian Domocos